با سلام اینجانب راننده تاکسی عمومی در شیراز هستم کودکی عر

پرسش

با سلام
اینجانب راننده تاکسی عمومی در شیراز هستم
کودکی عرض خیابان را با بی احتیاطی والدین با سرعت تمام طی کرده و مانند گاو خشمگینی که پارچه قرمز میبیند رنگ زرد اتومبیل را اشتباه گرفته و محکم به کنار اتومبیل برخورد میکند.
طبق بررسی پلیس راهور و شاهدین حاضر در صحنه عابر مقصر شناخته شده و کروکی به نفع اینجانب ترسیم میشود
بعد از شکایت والدین کودک کارشناس دادگستری بر سر صحنه آمده و دیده های شاهدین و پلیس راهور را نادیده گرفته و صحنه حادثه را بر علیه اینجانب برعکس جلوه داده و مرا مقصر اعلام مینماید.
در صورتیکه کروکی اینجانب بر اساس مشورت تلفنی با رؤسای پلیس راهور صورت گرفته و اینجانب غیر مقصر شناخته شده بودم
حالا چگونه میشود دیده ها را ندید و به شنیده ها اکتفا کرد.
لطفا راهنمایی کنید چگونه میتوانم از حق خود در برابر چنین نابرابری و ناعدالتی دفاع کنم؟
خواهشمندم راهنمایی کنین
ممنون

0
Javad1355 10 ماه 101 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )