با سلام باتوجه به اینکه مالیات بر ارث مبلغ قابل توجهی است چ

پرسش

با سلام
باتوجه به اینکه مالیات بر ارث مبلغ قابل توجهی است چگونه اموال خود را مدریت کنیم تا پس از فوت شخص مالیاتی به اموال تعلق نگیرد
آیا بهتر است که مرد  اموال خود را  مهر همسرش کند؟ یا به نام او بزند با حق فسخ ؟ یا روش بهتر وجود دارد که اموال در خانواده بین مرد و همسر و فرزندانش بماند
با تشکر

0
nyousefian 2 سال 147 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )