با سلام بنده از شخصی بعنوان خیانت در امانت شاکی شدم متشاکی

پرسش

با سلام
بنده از شخصی بعنوان خیانت در امانت شاکی شدم
متشاکی در جلسه دادسرا حضور پیدا کرد و با توجه به محرز بودن جرم و شهود محکوم و به قید وثیقه آزاد شد.
در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرد و با توجه به محرز بودن جرم و کیفر خواست از دادسرا رای غیابی صادر و محکوم به یک سال حبس تعزیری گشت.
پس از واخواهی ایشان باز جلسه دادگاه تشکیل و باز هم غیبت کرد و رای یک سال حبس تایید شد.
با توجه به اینکه درخواست تجدید نظر دهد و رد شود تجدید نظر خواهی ایشان،میتواند یک سال حبس را بخرد یا باید روانه زندان شود؟

و آیا اگر بنده رضایت دهم،توفیقی در حبس ایشان شامل میشود یا خیر؟

تشکر

0
afshin 10 ماه 140 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )