با سلام بنده تیرماه 97 در اثر سقوط از ارتفاع حین کار دچار

پرسش

با سلام

بنده تیرماه 97 در اثر سقوط از ارتفاع حین کار دچار خردشدگی دودست و شکستگی کمر شدم و در تیرماه 97 جمعا 61 دیه بنابه شکایت اینجانب تعیین شد. ابتدا 100 درصد شرکت مقصر شد ولی پس از اعتراض شرکت ,75 درصد شرکت مقصر اعلام سد.اخیرا که رای نهایی دادگاه اعلام شده و 20 روز فرصت اعتراض هست.شرکت تهدید کرده که باید تعهد و امضا بدهی که دیگر از ما شکایتی نخواهی داشت وگرنه ما به رای اعتراض میکنیم.آیا این کار درست است ما انجام دهیم؟

و اینکه آیا اگر حکم به تعویق بیفتد مبلغ دیه بر اساس سال جدید محاسبه خواهد شد؟ آیا می توانیم اعتراض کنیم و زیربار نرویم تا سال 98؟

0
Alimadaniii 1 سال 180 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )