با سلام بنده چندین سال ق

پرسش

با سلام
بنده چندین سال قبل زمینی خریداری کردم و روی آن آپارتمانی ساختم

چند ماهی است فردی در دادگاه اثبات نموده که مالک زمین است و به اصطلاح بیع زمین فضولی بوده

حالا میخواهد من کل آپارتمان را تخریی کنم و زمین را تحویل وی دهم،به هیچ عنوان راضی به گرفتن قیمت زمین نیست

فردی هم که از او زمین را خریده ام کلا ناپدید شده و نمیتوانم خسارات را از او بگیرم

راهی وجود دارد که مالک زمین را الزام به گرفتن قیمت زمین کنم،یا به هر طریقی کمتر ضرر ببینم

0
Metti 2 سال 176 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )