با سلام بنده یک ملک روستایی دارم که دارای سند شش دانگ و م

پرسش

با سلام

بنده یک ملک روستایی دارم که دارای سند شش دانگ و منگوله دار می باشد. قصد داشتم در حیاط ملک یک انباری بسازم که متاسفانه بنیاد مسکن اجازه ی این کار را نمیدهد و میگوید این بخش از ملک به متراژ شش متر در یک متر متعلق به بناد مسکن و جزء فضای سبز قرار دارد و در صورتی که میخواهید ساخت و ساز کنید باید آن را از بنیاد مسکن خریداری و پول واریز کنید. این در حالی است که ملک متعلق به اینجانب و دارای سند مالکیت قانونی می باشد. با این حساب تکلیف چیست؟ به چه حقیبخشی از ملک من را جزء فضای سبز محاسبه میکنند و باید بابتش پول هم پرداخت کنم؟ خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید

0
آرامیس 3 ماه 94 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse