با سلام حدود 3 سال پیش همسرم فوت کرد. در حال

پرسش

با سلام

حدود 3 سال پیش همسرم فوت کرد. در حال حاضر یک دختر 6 ساله دارم . پدرشوهرم 74 ساله و در قید حیات است

در صورتی که بخواهم مجددا ازدواج کنم تکلیف حضانت فرزندم چه میشود؟

0
هلیا 1 سال 180 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )