با سلام حکم جلب دارم 24 ساعته، سیار طرفو پیدا نمی کنم قفلم

پرسش

با سلام
حکم جلب دارم 24 ساعته، سیار طرفو پیدا نمی کنم قفلم یه بار باز کردم با دستور دادگاه چند بار میتونم قفل رو باز کنم خونه هم به اسم همسر طرف است که اجاره کرده ممنون میشم کمکم کنید

0
علی 2 هفته 19 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse