با سلام در اگهی کانال ماهواره ای تبلیغ یک اژانس مهاجرت را

پرسش

با سلام

در اگهی کانال ماهواره ای تبلیغ یک اژانس مهاجرت را دیدم و بعد از ارتباط مبلغی را برای شخصی منتصب به اژانس حواله کردم ولی بعد از مدتی خبری از شخص نیس و جواب بنده را نمی دهد. ایا می توان با توجه به اینکه در امریکا و انگلیس دفتر دارن و پول هم به حساب اسپانیا واریز شده ،از ایشان شکایت کنم؟ و چگونه ؟

رسید واریز حواله و رسید دریافت از اژانس را دارم

با تشکر

0
Mkh 2 هفته 18 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse