با سلام در مورد کم کردنسن سوال داشتم. اینکه به چه صورت ام

پرسش

با سلام

در مورد کم کردنسن سوال داشتم. اینکه به چه صورت امکان پذیر هست؟

0
ماهان 2 سال 105 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )