با سلام شخصي به عنوان گرفتن اقامت گرجستان از من ٣٠٠٠ يورو پ

پرسش

با سلام
شخصي به عنوان گرفتن اقامت گرجستان از من ٣٠٠٠ يورو پول گرفته الان به هيچ عنوان جوابگو نيست البته ايشان دانشجو داندان پزشكي و مقيم گرجستان هستن و هم دانشگاهش رو ميشناسم و محل زندگيشو آيا بايد اينجا شكايت كنم يا اونجا و اگه ميشه راهنمايي كنيد

0
مهدي قرباني 4 ماه 53 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse