با سلام شوهرم بارها در حد مرگ مرا کتک زده و بلافاصله اظها

پرسش

با سلام

شوهرم بارها در حد مرگ مرا کتک زده و بلافاصله اظهاره پشیمانی کرده و گریه و زاری و کسب رضایت از من کرده است و من به پزشکی قانونی مراجعه نکردم ، اما تمامی همسایه میتوانند شاهد من باشند، این برای من کافی است برای طلاق؟ من مهریه ندارم ، ولی منزلمان را بعد از عقد خریداری کردیم ولی بنامم نیس، چطور باید نصف اموال را ازان خود کنم؟

0
اسرا السا 9 ماه 153 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )