با سلام قیصری: پدرم جا

پرسش

با سلام
قیصری:
پدرم جانبازوآزاده
کارمند رسمی جهادکشاورزی
آذر سال ۹۶ حالت اشتغالش رو گرفته
یک مقداری از حقوقش رو کم کردندیکسری مزایا که قبلا براش واریز میکردند رو قطع کردند
میگه حالت اشتغال مگر فرقی داره با کارمند بودن”حالت اشتغال یعنی همان کارمند باهمان حقوق ومزایا فقط دیگه حضور فیزیکی ندارم تو شرکت”

میخواد بدونه ماده وتبصره ایی هست که بتونه بهش اسناد کنه؟
واگر بخواد شکایت کنه کجا باید بره باید بره دیوان عدالت اداری؟

0
زهرا 2 سال 148 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )