با سلام من۱۰۰ سکه برای پرداخت مهریۀ همسرم در نظر گرفتم، م

پرسش

با سلام

من۱۰۰ سکه برای پرداخت مهریۀ همسرم در نظر گرفتم، منتها در صورت تحقق یکی از این دو مورد:

۱) درخواست طلاق از طرف مرد باشد.

۲) در صورت محقق شدن یکی از شروط دوازده‌گانۀ مندرج در بند «ب» از عقدنامه.

حالا سؤال من اینه که اصلًا این دو مورد از وجهۀ قانونی برخورداره و می‌تونه در عقدنامه ذکر بشه؟ آیا این دو مورد از مصادیق مهریۀ موجل که در آن زمان پرداخت مهریه را تعیین می‌کنن، هست؟

با تشکر

0
بهزاد 4 ماه 73 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )