با سلام من مدارکم رو به امانت به دوستانم داده بودم که کار

پرسش

با سلام

من مدارکم رو به امانت به دوستانم داده بودم که کارهای اداری دانشگاه رو برای من انجام بدهند ولی متاسفانه از مدارک من سواستفاده شده و سفته به نام من صادر شده. حالا من چکار کنم ؟ از دوستانم شکایت کنم ؟ هرچند به انها اعتماد دارم و ممکن کار انها نباشه. لطفا مرا راهنمایی کنید.

سپاس

0
Minaparsa 2 سال 148 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )