با سلام من وشريك سابقم سي ميليون تومان از يكي از دوستان ا

پرسش

با سلام

من وشريك سابقم سي ميليون تومان از يكي از دوستان ايشان بصورت نزول گرفتيم و يك چك از شريكم به او داديم و من پشت چك را امضا كردم

حالا از شريكم جدا شدم و اون و دوستش با هم توافق كردند و برعليه من شكايت كرده دوستش واسه سي ميليون

اولا ميخواستم ببينم تا زماني كه صاحب چك حضور داره ميتونن از من شكايت كنن؟

دومااينكه اگر من محكوم بشم زندان داره يا فقط بايد اعسار رد كنم چون چيزي به نام من نيست

سوما من ميتونم از باضي بخوام صاحب چك رو احضار كنه دادگاه يا نه

مممنون

0
علي نجفيان 4 ماه 52 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )