با سلام پدرم که الان هم در قید حیات طی یک قولنامه بنگاهی حد

پرسش

با سلام
پدرم که الان هم در قید حیات طی یک قولنامه بنگاهی حدود هشت قطعه زمین را به عنوان ارث به اینجانب واگذار کرده است.آیا خدایی ناکرده بعد از فوت پدرم خواهروبرادرهام می توانند به این قضیه معترض بشوند ؟آیادر دادگاه حقی برای آنها ایجاد می شود ؟

0
3230270495 2 سال 91 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )