با سلام پدر و مادر من ، بیست و پنج سال پیش از هم جدا شدند .

پرسش

با سلام
پدر و مادر من ، بیست و پنج سال پیش از هم جدا شدند .
و پس از آن ، ( بسیت سال پیش ) پدرم با باکره پنجاه ساله ای ازدواج کرد .
که از ایشان فرزندی هم ندارند .
متاسفانه یکسال پیش پدرم بر اثر حادثه تصادف فوت کردند .
همسر ایشان هم مهریه خود را اجراء گذاشت و کلیه ارث و میراث ، خانه و دیه پدر من را تصاحب کرد .
بعد از این عمل متوجه شدم که مهریه ایشان ( بیست سال پیش ) 1000 سکه بوده .
با یک و کیل در راه روی دادگاه چند کلامی صحبت کردم و ایشان با اطمینان گفت که تنها 110 سکه را میتوانسته اجراء بگذارد و شما میتوانید از ایشان شکایت کنید . و همچنین گفتند که تورم در قیمت سکه را نیز لحاظ میکنند .
از آنجایی که حس کردم ایشان بیشتر به منافع خود فکر میکند ، تا من ، تصمیم گرفتم از شما که قطعا منصفانه راهنمایی خواهید کرد ، مشورت بگیرم .

با سپاس از راهنمایی شما .

0
09164646025 1 سال 123 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )