با سلام پسری ۲۲ ساله هستم که در سن ۱ سالگی پدر و مادرم طلاق

پرسش

با سلام
پسری ۲۲ ساله هستم که در سن ۱ سالگی پدر و مادرم طلاق گرفتن و سرپرستی من به مادرم واگذار شده…من از ۱۵ سالگی کار کردم و خرج مادرمو دادم تا یک سال پیش با کلی قرض و وام تونستم یک خونه بگیرم و بزرگترین اشتباه این بوود خونرو به نام مادرم زدم و حالا مادرم ازدواج کرده و عملا منو از خانه انداختن بیرون و قفل درو عوض کردن تهدید شدم به این که دوباره اونجا برم به پلیس زنگ میزنن.. عملا من دارم تو کارگاه که کار میکنم میخوابم…و کلی قرض دارم…میخواستم ببینم آیا من میتونم حقمو بگیرم یا چون خونرو به اسم مادرم زدم عملا هیچ حقی ندارم…ممنون از پاسختون..

0
حسن 2 سال 165 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )