با سلام پسر 17 ساله برادرم برای گذراندن کورس کنکور به ترک

پرسش

با سلام

پسر 17 ساله برادرم برای گذراندن کورس کنکور به ترکیه آمده است و برای اقامت اون باید پدرش یک وکالتنامه مشابه حضانت به ما میداد که این کار انجام شده است ولی اداره اقامت ترکیه یک وکالتنامه دیگر از مادر میخواد ولی در قوانین ما اصلا مادر حق حضانت ندارد که واگذار نماید . این مشکل را چگونه میشود حل نمود

با تشکر

0
سجاد 4 ماه 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse