با سلام ببخشيد يك سوال راجع به چك حقوقي دارم بعد از راي قطعي

پرسش

با سلام ببخشيد يك سوال راجع به چك حقوقي دارم بعد از راي قطعي تجديد نظر آيا ميتوان اعاده دادرسي داد و بصرف وقت كشي جلوي اجراي حكم را گرفت ؟ حتي در صورتيكه اين اعاده از دلايل خلاف بين شرع و دلايل جديد وشروط استثناءي بدون بهره باشد ؟

0
مونيكا 1 هفته 9 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse