با سلام. تفاوت ابرا و بذل در بخشیدن مهریه چیست و آیا در صورت

پرسش

با سلام. تفاوت ابرا و بذل در بخشیدن مهریه چیست و آیا در صورتی که زن مهریه خود را در اسناد رسمی به صورت کاملا قانونی ابرا کند امکان پشیمانی و دریافت مهریه را دارد؟

0
dortyyy 5 ماه 94 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )