با سلام حدود 6 ماه پیش همسرم بدون اطلاع یک ماه از منزل خارج

پرسش

با سلام حدود 6 ماه پیش همسرم بدون اطلاع یک ماه از منزل خارج شده و پس از یک ماه از عدم حضور ایشان به منزل برگشت.اما الان دوباره به اختلاف خوردیم.چگونه می توانم عدم تمکین ایشان در آن یکماه را اثبات نمایم؟

0
ah.salari@ymail.com 7 روز 12 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse