با سلام حق الوکاله وکیل از مهریه 10درصد مهریه میباشد حال

پرسش

با سلام حق الوکاله وکیل از مهریه 10درصد مهریه میباشد حالا این ده در صد از پول خالص مهریه است یا از ناخالصیش( مجموع مهریه با اضافاتش که در برگه اجرای احکام به پول خالص مهریه اضافه میکنند )

0
12345 10 ماه 93 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )