با سلام خدمت شما من در تاریخ بیست و شش یک هشتادوش

پرسش

با سلام خدمت شما من در تاریخ بیست و شش یک هشتادوشش استخدام پیمانی نیروی زمینی ارتش شدم پنج سال خدمت کردم با توجه به پرونده خوبم و اینکه در دوران اموزش گفته بودن هرکس استحقاقشو داشته باشه به صورت رسمی استخدام میشه ولی بعداز پنج سال منو نخاستن با توجه به اینکه من فرزند جانباز 40 درصد هستم و نامه هم بهشون دادیم وبا توج به بند ذ ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به استناد ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که گفته مشمولین ماد

0
09179416976 11 ماه 128 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )