با سلام خواستم بدانم اگر بعنوان مهندس امتیاز آور در رتبه بندی جهت ثبت شرکتی حضور یابم و در قراردادم هم ذکر شود موکل هیچگونه تعهدی در ضرر و زیان یا سود شرکت از لحاظ حقوقی و کیفری و مالیاتی و… ندارد آیا باز هم خطری متوجه من هست؟ ممنون

پرسش

با سلام خواستم بدانم اگر بعنوان مهندس امتیاز آور در رتبه بندی جهت ثبت شرکتی حضور یابم و در قراردادم هم ذکر شود موکل هیچگونه تعهدی در ضرر و زیان یا سود شرکت از لحاظ حقوقی و کیفری و مالیاتی و… ندارد آیا باز هم خطری متوجه من هست؟ ممنون

0
میثم علیمهر 11 ماه 47 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )