با سلام.خواهر من مدت یکسال عقد موقت کسی بوده،بعد از اتمام زم

پرسش

با سلام.خواهر من مدت یکسال عقد موقت کسی بوده،بعد از اتمام زمان موقت برای عقد دایم به دفترخانه میروند،ودفتردار بدون خواندن صیغه محرمیت،وبا خط کشیدن روی کلمه انقطاعی ونوشتن دایمی ،ما رو به عقد هم در اورد بدون ثبت در محضر وحتی خواندن صیغه.الان شش سال از اون زمان میگذرد وخواهرم دستش به جایی بند نیست،وبخاطر نداشتن تامین جانی وندادن هیچگونه خرجی از طرف بقوله شوهرش،قصد جدا شدن را دارد.ضمن اینکه ماشین سواری خود را هم به نام شوهرش زده.چکار کند که از این باتلاق نجات پیدا کند؟؟؟ممنون

0
Ali.r 3 ماه 142 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse