با سلام در صورتی که درخواست طلاق از جانب مرد باشد، اینکه چند

پرسش

با سلام در صورتی که درخواست طلاق از جانب مرد باشد، اینکه چند درصد از اموال مرد به زن تعلق بگیرد، بستگی به چه عواملی دارد؟ ایا جهت احقاق این حقوق حتما نیاز به وکیل است؟

0
fatemeh 9 ماه 96 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )