با سلام در صورتی که درخواست طلاق از جانب مرد باشد، اینکه چند

پرسش

با سلام در صورتی که درخواست طلاق از جانب مرد باشد، اینکه چند درصد از اموال مرد به زن تعلق بگیرد، بستگی به چه عواملی دارد؟ ایا جهت احقاق این حقوق حتما نیاز به وکیل است؟

0
fatemeh 1 هفته 10 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse