با سلام دیه و ارش بی اختیاری

پرسش

با سلام دیه و ارش بی اختیاری ادراری خفیف و فانتوسمی بویایی و درجه ای از ocpd و ptsd نسبی چقدر میباشد با تشکر

0
Hadima 1 ماه 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )