با سلام..  زنی 37 ساله هستم مدت 20 سال از زندگی مشترک من با

پرسش

با سلام..  زنی 37 ساله هستم مدت 20 سال از زندگی مشترک من با همسرم می گذرد و صاحب دو دختر 18 و 8 ساله هستیم.. ازدواج ما کاملا تحمیلی ودر سن پایین بوده لذا به خاطر مصالح خانوادگی از جدایی تا به اکنون جلوگیری کردم. همسر من از نظر روحی به شدت مشکل دارد و هیچ گونه تعادل رفتاری و کلامی ندارد. در هنگام عصبانیت هر شئی که به دستش بیاید به سمت من و بچه ها پرت می کند و شروع به حمله و کتک می کند از تمامی ابزار هایی در دسترس مانند چاقو چوپ دسته جاروبرقی صندلی… که ما مجبور به پناه گرفتن در اتاق و قفل کردن در می شویم. چون ما در شهر کوچکی زندگی می کنیم که به صورت طایفه ای و عشیره ای هستیم بخاطر حفظ آبرو تا الان اقدامی نکردم. اکنون 12 روز است که همسر من منزل را بدون هیچ گونه خرجی ترک کرده و گوشی را خاموش کرده و معلوم نیس اصلا هدف ایشان چیست؟ حالا سوال این است که من بر چه اساس و چه زمان می توانم شاکی شوم و آیا من می توانم در دادگاه ثابت کنم که ایشان تعادل روحی و روانی ندارد و من و بچه ها امنیت جانی نداریم؟ آیا در صورت طلاق و تمایل بچه ها می توانم حضانت بچه ها را داشته باشم؟ پرداخت مهریه من به چه صورت خواهد بود؟ ایشان معلم بازنشسته می باشند که منزل مسکونی ندارند و فقط یه خودرو و مبلغی در بانک سپرده دارند البته در روستای پدری سهم زمین دارند که به صورت رسمی بنام ایشان نیست؟ آیا رهن منزل استیجاری را می توان ضبط کرد؟

0
ستاره 7 ماه 129 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )