با سلام.سرقفلی مغازه ای بعد فوت پدرم بابت سهم ارث کامل به ای

پرسش

با سلام.سرقفلی مغازه ای بعد فوت پدرم بابت سهم ارث کامل به اینجانب رسیده.البته سایر وراث از مغاره سهمی نرسیده از باغ و ماشین ووو  ارث رسیده. آیا لازم هست سهم مالکانه (رضایت اربابی) پرداخت گردد.

0
حسین 2 سال 110 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )