با سلام شرکت مهندسین مشاور

پرسش

با سلام شرکت مهندسین مشاور هستیم که ۴۰درصد سهام برای جهاد دانشگاهی علم و صنعت می باشد و ۶۰ درصد سهام به سهامدارن خصوصی واگذار شده ایا انتخاب مدیر عامل بازنشسته امکان پذیر است ؟اگر نیست طبق چه ماده و چه قانونی ؟

0
مانا سرچالی 3 روز 3 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )