با سلام مادرم بعداز طلاق در سال ۱۳۶۹ نصف مهریه اش را از پدرم

پرسش

با سلام مادرم بعداز طلاق در سال ۱۳۶۹ نصف مهریه اش را از پدرم ب مبلغ ۵۰ هزار تومان دریافت نموده و مادرم ب منزل پدرش رفته و تا کنون در منزل پدرش ساکن است اکنون پدر و مادر ، مادرم فوت نموده اند و خانه ی پدری آنها هست درضمن مادرم ناراحتی اعصاب و روان دارد و زیر نظر بهزیستی است من میخوام بدانم ارثیه و مهریه اش قابل دریافت میباشد

0
عسل 1 سال 164 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )