با سلام مادر زنم از ارثی که قراره از شوهرش برسه( شوهر در قید

پرسش

با سلام مادر زنم از ارثی که قراره از شوهرش برسه( شوهر در قید حیات می باشد) 3000متر زمین به یکی از پسرهاش بخشیده این مطلب از نظر حقوقی صحیح می باشد.

0
hamid41 7 ماه 94 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )