با سلام. مرد چه مدت قبل از درخواست مهريه مي

پرسش

با سلام. مرد چه مدت قبل از درخواست مهريه مي تواند املاك خود را به نام شخص ديگري منتقل نمايد تا فرار از دين محسوب نشود ؟

با تشكر

0
سعيد 3 هفته 24 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse