با سلام من در مغازه ای کار میکردم صاحب مغازه با چک من خرید ک

پرسش

با سلام من در مغازه ای کار میکردم صاحب مغازه با چک من خرید کرده و مقداری وجه به مبلغ 600000 تومان به ایشان بابت خرید وسایل کارت به کارت کردم و ایشان به من گفتن که هر روز از صندوق مقداری بابت بدهی بردار و من زمانی که  طلبی خود را برداشته ام ایشان از من فیلم ضبط کرده اند حال به من تهمت دزدی و جهت حفظ آبروی من از من اخازی میکنند به نظر شما در این مورد چه کار کنم ؟

آیا شکایت کنم؟

0
علیرضا 4 ماه 44 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )