با سلام من مبلغ 15میلیون در یکی‌از سایط های شرط بندی باختم ا

پرسش

با سلام من مبلغ 15میلیون در یکی‌از سایط های شرط بندی باختم ایا راهی برای بازگشتش‌هست؟

0
ali 3 ماه 60 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse