با سلام .من یک دستگاه خودرو ب

پرسش

با سلام .من یک دستگاه خودرو به شخصی امانت دادم .واین شخص با خودرو من تصادف کرد و شبانه با ماشین حمل خودرو،اتومبیل من به یکی از گاراژهای تعمیرگاهی تهران منتقل شد .اکنون چون این اقا به کسبه ی گاراژ بدهکار است ،اجازه ی بردن ماشینم از گاراژ را به من نمی دهند .ضمنا شخصی که ماشین من نزد او به امانت بود متواری شده و خبری از ایشان نیست .برای انجام کارهای قانونی و بیرون بردن ماشینم از اون گاراژ چه باید بکنم؟

0
احمدرضا 4 ماه 31 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )