با سلام.همسرم بدون اطلاع و حضور من و زمانی که من خارج از منز

پرسش

با سلام.همسرم بدون اطلاع و حضور من و زمانی که من خارج از منزل بوده ام اقدام به خروج اقلام جهیزیه ویکسری اقلام مازاد بر جهیزیه از منزل کرده است،آیا این کار از نظر قانون موجه است؟ من چه اقدامی باید انجام بدم برای پس گرفتن اقلام مازاد بر جهیزیه؟

0
مرتضی 4 هفته 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse