با سلام و احترام، مبلغ ده میلیون تومان به یکی از دوستانم به

پرسش

با سلام و احترام، مبلغ ده میلیون تومان به یکی از دوستانم به صورت نقدی پرداخت نمودم تا ایشان با آن پول کار کنند و به من هم سودی برسانند. در یک برگه ایشان نوشتند اینجانب ……. مبلغ ده میلیون تومان از خانم …. دریافت نمودم و طی هفت فقره چک از تاریخ ۹۷/۰۵/۰۱ الی ۹۷/۱۰/۰۱ با ایشان تسویه مینمایم. شماره سریال چک، مبلغ و تاریخ ها در برگه نوشته شد و هر دو نفر امضا کردیم. دو فقره از چکها پاس شدند و پشت برگه قید کردیم که دو فقره چک با ذکر شماره آنها پاس شدند. ایشان سه فقره چک از پنج چک باقیمانده را از من طلب کردند و من هم اعتماد کردم و سه فقره چک را به ایشان عودت دادم و باز هم پشت همان برگه قید کردیم که سه فقره چک با شماره های … به ایشان عودت گردید ولی ایشان پول معادل آن سه فقره چک را به من نپرداختند و مدام بهانه آوردند. دو فقره چک باقی مانده بود که پشت برگه نوشتیم دست من امانت است بعد ایشان همان دو فقره چک را هم از من گرفتند ولی در پشت برگه چیزی ننوشتیم و پشت برگه را فقط ایشان امضا کردند نه من. در حال حاضر من هیچ چکی از ایشان ندارم و ایشان هشت میلیون به من بدهکارند. آیا با این برگه ( دستنوشته) میتوانم اقدام قانونی انجام دهم و پولم را طلب کنم؟
با تشکر از راهنمایی شما.

0
حنا احقاقی 4 ماه 44 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )