با سلام و احترام در جریان یک کاروان عروسی عده ای در خیابا

پرسش

با سلام و احترام

در جریان یک کاروان عروسی عده ای در خیابان ایجاد مزاحمت برای زنان این مراسم را می کنند در نتیجه نزاعی بین جوانان پسر عروسی و عده مزاحم صورت می گیرد در این درگیری متاسفانه یکی از مزاحمین بر اثر ضربات چاقو از سوی ضاربین مورد قتل قرار می گیرد. یکی از ضاربین خود را بعنوان قاتل معرفی می کند

حال این سوال پیش می آید که  این قتل “عمد” حساب می شود؟

آیا در صورت عدم رضایت اولیای دم “قصاص” شامل آن می شود؟

با توجه به اینکه این عده هیچ آشنایی با هم ندارند و انگیزه قبلی هم درکار نبوده

با تشکر از شما

0
نسیم 3 ماه 106 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse