با سلام و احترام در چه صورت پرونده از شعبه 26 به شعبه 35 من

پرسش

با سلام و احترام
در چه صورت پرونده از شعبه 26 به شعبه 35 منتقل می گردد؟
ممنون

0
ارتان 1 سال 117 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )