با سلام و احترام میخواستم بدونم چکی که روی عبارت بحواله ک

پرسش

با سلام و احترام

میخواستم بدونم چکی که روی عبارت بحواله کرد را خط بکشند قابل انتقال میباشد؟

0
فرهود 4 هفته 31 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse