با سلام و احترام. بنده اقدام به پیش خرید خودرو نموده ام و

پرسش

با سلام و احترام.

بنده اقدام به پیش خرید خودرو نموده ام و موعد تحویل خودرو در قرارداد آبان ماه و براساس قیمت روز تحویل اعلام شده است. قیمت آبان ماه کارخانه درابتدای ماه مثلا ۱۰۰ تومان و در هیجدهم ماه ۱۲۰ تومان و در بیست ونهم ماه ۱۸۰ تومان توسط کارخانه اعلام شده است. سوال این است وقتی که موعد تحویل آبان اعلام میشود فروشنده موظف است براساس کدامیک از قیمتهای فوق تحویل را انجام دهد؟ مثال این تعهد زمانی، تاریخ مندرج در چک میباشد که صادرکننده چک موظف است در ابتدای روز تعهد حسابش پر باشد نه اینکه در آخر روز حساب را پر کند. آیا برای این موضوع بند مستند حقوقی وجود دارد که بتواند مبنای شکایت حقوقی قرا گیرد که این شرکت موظف است بر اساس قیمت سررسید تعهدش(اولین روز آبان) خودرو را تحویل دهد.  از راهنمایی شما متشکر و منتظر هستم.

0
Srezahh 3 ماه 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )