با سلام و احترام   یکی از مدارکی که باید ضمیمه دادخواست برای

پرسش

با سلام و احترام   یکی از مدارکی که باید ضمیمه دادخواست برای دیوان عدالت اداری  میکردم به علت در دسترس نبودن ضمیمه نشده  از آنائیکه وقت دادگاه برای تاریخ 98/1/22  تعیین شده آیا قبل از وقت تعیین شده می توانم مدرک فوق را به دادگاه بدهم.   با تشکر

 

 

 

 

 

 

 

 

0
حسن ابراهیمی 8 ماه 92 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )