با سلام و خسته نباشید در زمینی که حدود 40 سال پیش در منطقه

پرسش

با سلام و خسته نباشید
در زمینی که حدود 40 سال پیش در منطقه ای خریداری شده بود، توسط اداره برق منطقه ای دکل برق فشار قوی قرار داده شده است. با شکایت از اداره برق در سال 1396، رای اولیه به نفع من صادر شده است و برق ملزم به پرداخت بهای زمین شده است. در حال حاضر با توجه به تقاضای تجدید نظر اداره برق پرونده در مرحله تجدید نظر می باشد. این سوال را داشتم که با توجه به اینکه در سال جاری قیمت آن منطقه تقریبا 3 برابر شده است، آیا اداره برق ملزم به پرداخت همان هزینه قبلی که در سال 96 محاسبه شده است می باشد، یا قیمت جدید محاسبه می گردد؟
با تشکر

0
sedghamiz.am@shirazu.ac.ir 3 ماه 76 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse