با سلام و خسته نباشید در خصوص زمینهای اراضی کشاورزی تعداد 76

پرسش

با سلام و خسته نباشید در خصوص زمینهای اراضی کشاورزی تعداد 76 قطعه مشاع هستیم وما 41 قطعه زمین محکوم به خلع ید کردیم و حکم استانی هم تایید و اجرا شده و در نهایت دادخواست اجرات المثل نمودیم و همچنین شکایت طرف مقابل بر علیه ما به تعداد 35 قطعه که پرونده درحال رسیدگی می باشد و کارشناس آمده تعدادی از قطعه زمین ها را کنار گذاشته و به 22 قطعه به جای 41 قطعه اجرت حساب کرده ویعنی اجرت 41 قطعه خیلی کمتر از 35 قطعه آرده و ریز محاسبه هم در گزارش نیاورده است .سوال اینجاست کارشناس می تواند تعدادی از زمین ها که 41 قطعه در حکم نوشته تعدادی را کنار بگذارد.البته با استفاده ازنظریه کارشناس همان پرونده که درزمان معاینه محلی به صورت مشترک استفاده شده گزارش کرده بود

0
مهدی حسینی 2 سال 170 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )