با سلام و خسته نباشید… طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۷ آ.د.ک: رسیدگی

پرسش

با سلام و خسته نباشید…
طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۷ آ.د.ک: رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشد ،حسب مورد در صلاحیت (دادگاه نظامی ۱ و ۲ تهران)است.

چون در تست های مختلف ما هم با جرایم( خاص )افسران نظامی و انتظامی رو برو میشویم که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه نظامی ۱ و ۲ تهران است و هم طبق ماده ۱ این ماده با جرایم افسران نظامی و انظامی در صورتی که حسب مورد در قوه قضاییه و نیروهای مسلح انجام وظیفه میکنند،، سوالی که برای بنده پیش آمده این است آیا کلا جرایم افسران تحت عنوان جرایم خاص است یا خیر ، باید بین جرایم خاص و عادی تفکیک قائل باشیم.؟؟؟

0
علی 2 سال 256 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )