با سلام و عرض ادب : احتراما، انحصار وراثت و مشخص شدن وراث

پرسش

با سلام و عرض ادب :

احتراما، انحصار وراثت و مشخص شدن وراث و نسبت سهم هر کدام از آنها ، مشخص گردیده سپس این برگه ها را در دست افراد خانواده قرار دادم ./

حالیه تعداد 3 نفر ( اناث ) از 9 نفر وراث ، طی شکایتی در دادگاه درخواست تقسیم ترکه را نموده اند ، منظور از تقسیم ترکه چیست ؟ یک ملک ( خانه ) 350 متری که قابل تفکیک نیست تا تقسیم کنیم ، ضمن آنکه مادرمان در قید حیات بوده و در انجا زندگی میکنند ، چنانچه قصد اینها رسیدن به قدرالسهم و سند ملکی مشاعی باشد ، ایا اینکار الزامی هست یا خیر ؟ در اینصورت باید برای مادرمان نیز این سند مشاعی صادر گردد چون یک هشتم از عرصه و اعیان را به ارث میبرند ./

سند مالکیت این ملک پدری همچنان بنام آن مرحوم بوده و نزد اینجانب (فرزند ارشد پسری )میباشد ./ ایا اعضای سه نفری اناث که شکایت کردند میتوانند نگهداری سند مالکیت  را ( حال با هر نیتی که دارند ) از دادگاه درخواست نمایند؟

با تشکر از جنابعالی

0
dayerehgil 4 ماه 95 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse