با سلام و عرض ارادت بیست و پنج سال پیش پدر بنده زمینی به

پرسش

با سلام و عرض ارادت

بیست و پنج سال پیش پدر بنده زمینی به مساحت ۲۵۰ متر مربع با کاربری مسکونی از آقای کاظمی به صورت قولنامه ای خریداری نموده اند و در طول این مدت بلااستفاده بوده و فقط به زمین رجوع میکردیم و هسایگان و اطرافیان ما را به عنوان مالک این زمین به حساب می اوردند .اقای کاظمی هم زمین را از آقای آیتی خریداری کرده بودند و آقای ایتی هم از زراعتی

حال که بعد این مدت ما زمین را به اقای امامی به صورت قولنامه فروختیم و مبلغ ان را وصول نمودیم و ایشان به اداره ثبت مراجعه نموده برای دریافت سند متوجه شده اند که این پلاک دارای سند مالکیت بوده و مالکی با سند به نام خانم فاطمی دارد و متوجه شدیم که اقای زراعتی زمین را بعد از اینکه به ایتی فروخته سپس به این خانم هم فروخته اما ما اطلاعی نداشتیم و ایشان سند گرفتند

حال امامی شکایت نموده به عنوان فروش مال غیر و حکم جلب پدر بنده را آخذ نموده

حال سوال اینجاست ما چه کاری انجام دهیم ؟؟شکایت کنیم از خانم فاطمی یا آیتی یا کاظمی یا اینکه چون تاریخ قولنامه ما مقدم بر خانم فاطمی است مالکیت از آن ماست ؟؟

0
بهنام 8 ماه 78 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )